Контакти Наша адреса: Київ, Крутицкий 3-й пров., 11
+38 (044) 957 77 30 тел./факс
+38 (044) 989 55 15 тел./факс
Структура й властивості лиття металу
Відцентрове лиття Відцентрове литтяВідцентрове лиття: Відцентрове лиття знаходить собі застосування головним чином для виготовлення готових труб, тобто для простого фасонного лиття, і тому буде описуватися більш докладно у відповідному розділі. Цим же способом, хоча й в обмеженому ступені, виробляються також виливки, що піддаються подальшій обробці тиском6. Останнє ставиться насамперед до виробництва дроту...
Різні способи лиття Різні способи литтяШляхом лиття безпосередньо в рідкому стані; шляхом додання форми литий або попередньо деформованій заготівлі (болванці) деформацією без зняття стружки (малодоходний, штампування, пресування, прокатка, волочіння й т.п.); шляхом обробки різанням (зі зняттям стружки) литий або попередньо деформованої заготівлі (токарська обробка, фрезерование свердління, стругання і т.д.); шляхом сполуки,...
Вплив температури лиття Вплив температури литтяВплив температури лиття: Механічні властивості залежать у відомій мері також від температури лиття. Однак при оцінці результатів необхідно мати на увазі, що вони часто визначаються не одним тільки температурним станом, але й різними побічними причинами, пов'язаними з нагріванням. Останнє особливо підкреслюється тим, що часто результати залежать не тільки від температури лиття, але також від температури плавки....
Тиск і долівка металу Тиск і долівка металуЗдатність сплаву до заповнення форми залежить, звичайно, не тільки від його властивостей, але також і від умов лиття. Вплив температури лиття обговорювалося вже раніше. Відоме значення мають, як вказувався вище, також тиск і додаткова долівка розплаву. Більші тиски, застосовувані, наприклад, при шприцлитье, дають можливість заповнювати найтонші малюнки. Рельєфні або врізані малюнки різанням,...
Утома металу при ударному навантаженні Утома металу при ударному навантаженніВипробування на утому при ударному навантаженні: Особливим видом тривалого випробування є ударним, виробленим падаючим вантажем. Випробування на утому при ударному вигині були раніше дуже розповсюдженими й вироблялися на зразках із круговим надрізом. В окремих випадках вироблялися такі випробування на утому при ударному"розтяганні. Однак у цей час ці випробування в значної степів;: витиснуті випробуваннями на утому при змінній (вібруючому навантаженню, тому що в останньому випадку величина діючої напруги враховується значно простіше. При випробуваннях утома ударним навантаженням дійсна напруга, навпроти, установити важко, особливо якщо (як звичайно...
Умови лиття металу
Структура злитка визначається в першу чергу умовами лиття. Кристали виходять тим більше дрібними, чим швидше затвердевает злиток. Однак рівномірна дрібнозерниста структура, звичайно найбільш бажана, досягається лише при надзвичайно низьких температурах лиття. Це встановлено як для цинку й міді, так і для алюмінію.

Утворення стовпчастих кристалів спостерігаємося особливо при литті в кокіль і переважно при таких матеріалах, які виявляють вузький інтервал затвердіння. У гетерогенних сплавах ті ж умови визначають як макроструктуру, так, і характер первинних кристалів. Навпроти, характер мікроструктури й особливо кристалів в эвтектических сумішах порівняно мало залежить від швидкості затвердіння, причому врахувати цю залежність досить важко.

Умовами лиття металуПідвищення температури розплаву при збереженні тієї ж температури лиття діє часто, подібно підвищенню температури лиття, і виражається, отже, у збільшенні зерна й посиленому утворенні стовпчастих кристалів. Причиною цього є руйнування при високих температурах залишків кристалів, які зберігаються при більше низьких температурах і діють при затвердінні кап зародки. Вплив величини кристалів і характеру їх на властивості лиття часто сильно переоцінюється.

Там, де воно ясно, наприклад у випадку чистих металів і твердих розчинів, зовсім очевидно, що вплив цих факторів дуже мало. Правда, про це ми не маємо начебто досить ясних даних. Однак на підставі великих фізичних досвідів з металевими монокристаллами здається досить імовірним, що грубозернисте лиття цього типу відрізняється від тонкозернистого головним чином трохи меншою твердістю.

У всякому разі характер структури сильніше позначається на механічних властивостях металів, просторова решітка яких відмінна від кубічної, що дозволяє матеріалу завдяки наявності багатьох площин ковзання приймати будь-яку бажану форму при обробці. Це ставиться, наприклад, до цинку, вісмуту, магнію й т.д. При обробці цих металів небезпека розтріскування грубозернистого матеріалу збільшується по тій же самій причині. Важливіше, але й більш важко встановити побічний вплив грубого зерна й особливо стовпчастих кристалів на форму й розташування пор і включень.

Це зв'язано у відомій мері з утворенням сітки по границях зерен у затверділому металі, що часто представляє місця слабини внаслідок нещільного стану матеріалу або випадання деяких включень у пластинчастій або лускатій формі. Подібна дія домішок позначається, втім, і на обробленому матеріалі, хоча й рідше.
Навігація: 1 2